Eelõpe Ciaras: millega tegu?

Alates 2018a. septembrist oleme tituleeritud erahuvikooliks ning oma uue õppekava järgi jaotanud ka õppe mitmetasandiliseks. Õppesüsteem algab eelõppest, järgneb põhiõpe ja professionaalõpe. 

Eelõppe osakonda kuuluvad treeningud, mis on suunatud väikelastele, lastele kuni vanuses 6a. 

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE on suunatud 1,5-3a väikelastele esimese põneva liikumiskogemuse saamiseks. Tundides mängitakse rütmimänge ja pannakse kokku lihtsamaid tantsulisi liikumisi. Kasutame liikumisel erinevaid vahendeid (pallid, rõngad jm) ja kaasatud on ka vanemad. Tund algab ja lõpeb mängulise rituaaliga, liisu-, rütmisalmidega. Võimlemisel areneb lapse loovus, painduvus, koordinatsioon ja kiirus.

Juhendaja: Inge Arnold

AEG: K kell 17:30-18:05

39157732_304478190319792_932740779271520256_n.jpg

TANTSULINE LIIKUMINE ühes LASTE JOOGAGA on suunatud 3-4a. lastele. Tundides õpime lihtsamaid võimlemisharjutusi, mängume rühmimänge ja paneme kokku tantsusamme, et luua huvi tantsimise vastu. Toome õppeprotsessi ka laste jooga, mis keskendub tasakaalule, loovusele - jooga on tuletatud toredatest muinasjuttudest, loomadest, loodusest. Tunnid on mängulised ja kaasahaaravad.

Juhendaja: Inge Arnold

AEG: T ja N kell 16:45-17:30

LASTETANTS on suunatud 5-6a lastele tantsubaasi arendamiseks. Viiakse läbi harjutusi ja mängulisi tegevusi lapse loovuse, muusikalise kuulmise, koordinatsiooni, tasakaalu, painduvuse, osavuse arendamiseks. Õpitakse lihtsamaid lastetantse, millega liigume ka lavalaudadele.

Juhendaja: Vanessa Rahnu

AEG: T ja N kell 17:30-18:15


Eelõppe osakonda juhatab Inge Arnold

Inge Arnold

"Olen lõpetanud 1991. aastal Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja erialal. Töökogemust pedagoogilisel alal ja lastega tegelemisel oman juba 27 aastat. Lisaks klassiõpetaja erialale olen töötanud eripedagoogina, kehalise kasvatuse õpetajana, lasteaia muusika-, rütmikaõpetajana. Hetkel töötan Tartu Erakoolis.

 

Kuidas jõudsin lastejoogani ning väikelaste tantsulise liikumiseni? Lastejooga teekonda hakkasin avastama 2018 aasta talvel olles läbinud Shivananda jooga intensiivkursuse Tartu Joogakeskuses. Varasemalt osalesin aastaid Pilatese treeningutel. Seejärel läksin Tallinna Ülikooli kursustele “Liikumistrenni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades”.  Kursustel tekkis rohkesti ideid ja mõtteid, kuidas oma uus väljakutse teostada. Tuli vaid praktiseerima hakata. Nii see läkski. Ciara Tantsukoolis alustasin väikese laste jooga grupiga, seejärel tunnid suvekoolis. Lastejoogaga tegelemine pakub mulle enesearenduse võimalust ja uut avastamisrõõmu liikumisest.

Väikelaste võimlemist käisin samuti õppimas (pigem meelde tuletamas) Tallinna Ülikooli kursustel ”Väikelaste võimlemine”. Kursus läbitud, siis asusin erinevaid materjale otsima ja lugema. Lasteaias varasem töökogemus  oli vaja taaselustada. 

Mida lastejooga tundides teeme? Tunni ülesehitus on mänguline ja kaasahaarav. Tundi alustatakse vestlusringiga, kus iga laps saab ennast avada. Järgnevad hingamis-ja soojendusharjutused ning seejärel tunni põhiosas õpime jooga asendeid. Asendite õppimine toimub läbi juttude ja lugude. Kui tunni põhiosa on läbi, siis järgneb meditatiivse muusikaga puhkus, lihtsamad mantrad või puhkus muinasjuttu kuulates. 

Joogatunnis pöörame ka tähelepanu paari- ja rühmatööle, mängime mänge ja vahest sekka  meisterdame, joonistame. Teeme ka toredaid inimmandalaid. 

Laste jooga tunnid arendavad painduvust, vastupidavust, tasakaalutunnet, jõudu ja koordinatsiooni. Joogaga tegelemine aitab parandada keskendumis- ja tähelepanuvõimet, aitab kaasa loovale mõtlemisele, treenib mälu, aitab kaasa positiivsele enesehinnangu kujunemisele, arendab distipliini ja enesekontrolli. Arendab meeskonnatööoskusi ja sotsiaalset suhtlemisoskust. Lastejoogaga tegelemine juba varases eas aitab kaasa tervislikuma eluviisi tekkimisele. 

Mida teeme väikelaste võimlemise tundides? Tundides õpime lihtsamaid võimlemisharjutusi. Mängitakse rütmimänge ja pannakse kokku lihtsamaid tantsulisi liikumisi. Kasutame liikumisel erinevaid vahendeid (pallid, rõngad, lindid, rätikud jms) ja kaasatud on ka vanemad. Tund algab ja lõpeb mängulise rituaaliga, liisu-, rütmisalmidega. Tundide eesmärgiks on arendada julgust ning tekitada huvi liikumise vastu. Võimlemise tundides areneb lapsel painduvus, kiirus, vastupidavus ja koordinatsioon. Tund arendab lapsel loovust. "